Polityka prywatności

1. Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny w Sklepie lub formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są z go dne ze stanem faktycznym.

2. Wypełniając formularz rejestracyjny lub formularz zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sklep, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sklep zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 6  ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

6. Zapisując sie do newslettera w Sklepie użytkownik (Kupujący, bądź inna osoba) wyraża zgodę na przyjętą przez Sklep politykę prywatności, czyli wykorzystywanie e-maila podanego przez użytkownika do informowania go o nowościach i promocjach.

7. Po zapisaniu się do newslettera Sklep wysyła do użytkownika e-mail z linkiem aktywacyjnym. Klikni��cie na link aktywacyjny oznacza akceptację zapisania się na listę subskrybent��w newslettera.

8. Adresy mailowe użytkowników, którzy zarejestrowali się w newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o nowościach i promocjach. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.

9. W każdej chwili użytkownik ma prawo zrezygnować z newslettera (klikając odpowiedni link, który jest wysyłany w każdym mailu do użytkownika).

essaymoment